Werking van de refractometer

Het watergehalte meten kan niet rechtstreeks.
Je meet het suikergehalte in de vloeistof door de hoek te meten die het licht maakt aan de rand van de vloeistof. Deze hoek is de brekingsindex en wordt uitgedrukt in graden Brix. Bij elk percentage suiker hoort een andere brekingsindex en is proportioneel.
Hoe hoger de Brix des te hoger het suikergehalte. Daarna volgt de omrekening.
Omdat honing een waterpercentage heeft tussen de 12 en 25% moet de refractometer een bereik hebben van 75-90 graden Brix. In de handel is dat 58-90 graden.
De waterschaal wordt erbij gegeven zodat wij niet hoeven te rekenen.

Wijn heeft bijvoorbeeld een suikergehalte van 12%. Dan moet je een meter gebruiken met een Brixschaal van bv 8-20 graden.
Bij andere opgeloste stoffen meet men ook de brekingsindex (Brix) en past men een formule toe om het gehalte opgeloste stof te bepalen waarbij men een afleesschaal maakt om het ons makkelijker te maken.

Dus we meten graden Brix en rekenen om naar watergehalte. Brix is een afkorting van Brekingsindex

Voor elke toepassing heb je een andere meter nodig met een ander Brix bereik: Accuzuurrefractometer, antivriesrefractometer, bierrefractometer, wijnrefractometer en natuurlijk honing.