Voordat honingbijen uitsterven

Miljarden bijen sterven in alle stilte, als gevolg waarvan onze gehele voedselketen in het gedrang komt. Bijen maken niet alleen honing – samen vormen ze een gigantisch groot en bescheiden werkkracht dat 75% van de planten die wij kweken bestuift. Maar in vijf dagen zouden de VS actie kunnen ondernemen om de giftige pesticiden die onze bijen doden te verbannen.

We weten dat we een verbod kunnen verkrijgen — na een mega Avaaz-campagne vorig jaar verbood de EU deze groep gifstoffen, dat door menig wetenschapper wordt aangeduid als de oorzaak van de rappe aftakeling van bijenpopulaties. Op dit moment lobbyen chemische bedrijven de Amerikaanse autoriteiten keihard om niet in te grijpen. Maar insider bondgenoten zeggen dat massale steun van de bevolking de doorslag zou kunnen geven voor een verbod. Laten wij voor deze steun zorgen! Als de VS in actie komt, zal het een mondiaal domino-effect in beweging zetten.

Er is geen tijd te verliezen — de leden van de bijenwerkgroep van het Witte Huis zullen op dinsdag hun regelgevingsvoorstellen voordragen. 2,5 miljoen van ons hebben hun steun aan deze campagne reeds betuigd. Laten we ons haasten om nog vóór de vergadering van dinsdag berichten te sturen naar de kopstukken van de werkgroep. Het gaat hier niet alleen om het redden van de bijen, maar ook van onszelf. Klik hier om nu een bericht te sturen:

https://secure.avaaz.org/nl/save_the_bees_us_sam_loc/?bcZGubb&v=47078

Bijen zijn essentieel voor het leven op aarde – hun jaarlijkse bestuiving van planten en gewassen heeft een geschatte waarde van 40 miljard dollar. Als wij niet onmiddellijk ingrijpen om hun bestuiving te beschermen, dan zouden veel van onze geliefde vruchten, groenten en noten uit onze schappen kunnen verdwijnen, en zal één derde van onze voedselvoorziening vergaan.

In de voorbije jaren is er een duidelijke daling in bijenpopulaties vastgesteld – een aantal bijensoorten zijn reeds uitgestorven. Alleen al in Californië – de grootste voedselproducent in de VS – verliezen imkers elk jaar één derde van hun bijen. Wetenschappers zoeken in allerijl naar verklaringen. Alhoewel sommige, vaak door chemische bedrijven gefinancierde studies beweren dat dit met een samenhang van factoren te maken heeft zoals ziekte, habitatverlies en giftige chemicaliën, stellen krachtige, onafhankelijke studies vast dat neonicotinoïde pesticiden te verwijten zijn.

Het EU-verbod is er gekomen dankzij dit opzienbarend bewijs en de super effectief gevoerde campagne van Avaaz en haar partners. Het milieubeschermingsagentschap van de VS (EPA) is door het Amerikaanse Congres verplicht tot het reguleren van toxines, maar onder invloed van grote chemische bedrijven is er jarenlang met de wet geknoeid. Nu heeft de speciale ‘werkgroep voor Gezonde Bestuiving’ van het Witte Huis de mogelijkheid om ervoor zorgen dat de EPA de registratie van bepaalde gifstoffen intrekt, zodat deze voortaan niet meer in de VS verkocht mogen worden. Dit is onze kans!

De werkgroep brengt in enkele dagen verslag uit. 2,5 miljoen van ons wereldwijd hebben reeds onze steun aan deze campagne betuigd. Laten wij met spoed onze krachten bundelen om duizenden berichten naar de kopstukken van de agentschappen in de werkgroep te sturen, voordat ze hun beslissing nemen:

https://secure.avaaz.org/nl/save_the_bees_us_sam_loc/?bcZGubb&v=47078

Wij kunnen onze fragiele voedselketen niet langer in handen van chemische bedrijven en de door hen beïnvloedde regulatoren laten. Deze pesticiden verbannen zal ons een stap dichter bij een veiligere wereld brengen, zowel voor ons als de wezens die ons dierbaar zijn en waarvan ons voortbestaan afhangt.

Met hoop,

Terra, Alex, Alice, Ari, Nick, Laila, Marigona, Ricken, en de rest van het Avaaz team

Login om te reageren.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.