Varroa bestrijden volgens de methode Büchler


Darrenvolken op bevruchtingsstations hebben veel darren en nogal veel darrenbroed en zoals we allemaal weten heeft de varroamijt een voorkeur voor darrenbroed. In juli hebben deze volken een flinke varroabesmetting waardoor het moeilijk wordt ze door de winter te loodsen. Normale volken kunnen ook flink besmet zijn waardoor deze methode hier ook kan worden uitgevoerd. Deze methode wordt toegepast bij het Bijeninstituut Kirchhain in Duitsland.
Van deze methode gaan we nog veel horen in de toekomst.
Men dient dit in juli uit te voeren

1. Neem alle broed met enkele opzittende bijen uit de kast;
2. Laat 1 raam met zoveel mogelijk open broed in de kast;
3. Geef lege uitgebouwde ramen en kunstraat terug;
4. Neem alle broed mee naar huis en maak er afleggers van;

De afleggers krijgen of direct een nieuwe koningin of men laat ze zelf een koningin kweken. Dan direct een mierenzuurbehandeling of men laat eerst alle broed uitlopen en geef een oxaalzuur behandeling of men hangt na uitlopen broed een raam open broed in dat na 9 dagen wordt verwijderd en men weer een raam open broed inhangt om deze ook na 9 dagen te verwijderen.

Na 14 dagen als het open broed in het hoofdvolk is gesloten neemt men het raam broed eruit, in de diepvriezer en daarna voor de vogels. In dit raam zitten nu enorm veel mijten.

De volken en afleggers zijn nu nagenoeg vrij van mijten (-96%) en uit proeven is gebleken dat zij nog beter als andere volken de winter ingaan en ook beter uit de winter komen.