Methode Hopkins

Veel grote honingproducenten die maar kort met koninginnen wisselen bezig willen zijn en die er ook geen boodschap aan hebben om met starters en pleegvolken bezig te zijn gebruiken de Hopkins methode om snel heel veel perfecte moerdoppen te telen. Deze methode wordt aanbevolen door grote zeer bekende imkers zoals Oscar Dines uit New York en Henry Brenner uit Texas. Het idee werd het eerst gebruikt in Europa. Het berust op de eigenschap van bijen om moerdoppen op te bouwen op cellen met larven waarvan de opening naar beneden wijst.

Eerst wordt een sterk volk moerloos gemaakt om als pleegvolk dienst te doen.
Er wordt een raam midden uit het volk van de teeltmoer gehaald.
Op de open plaats wordt een uitgebouwde raat die nog niet eerder bebroed is geweest, geplaatst.
Na vier dagen is dit raam mooi gevuld met 1 dags larven. Mocht de koningin niet gaan leggen laat het raam dan hangen en controleer wanneer ze begint en wacht dan vier dagen.
Dan zal het hele raam belegd zijn en zijn er al veel net uitgekomen eitjes.

Deze zojuist gevulde raat is ideaal voor teeltdoeleinden. Aan de beste kant van het raam verwijder je de bovenste twee rijen eitjes/larven. Dan laat je één rij staan en verwijder je weer twee rijen enz.
Dan verwijder je van de overgebleven rijen steeds twee cellen met larf/eitje en laat er één staan, weer twee verwijderen enz.
Sommigen verwijderen steeds 3 of 4 rijen om meer ruimte te hebben voor de moerdoppen.

Als variant gebruikt men ook wel kogeltjes die, mooi verdeeld op het oppervlak, op de open cellen blijven liggen. Daarna strooit men bloem over de raat waardoor de larfjes stikken. Als men de raat weer omkeert vallen de kogeltjes eraf en komen de eronder liggende larven vrij.

We hebben nu één zijde met open cellen met een larf met veel ruimte er omheen.

Dit raam leggen we op blokjes boven het sterke hopeloos moerloze volk. Laat genoeg ruimte vrij dat er doppen kunnen worden gebouwd. Het raam wordt afgedekt met doeken om de warmte te bewaren. Als je een honingkamer er opzet is er genoeg ruimte voor de doeken.
Deze methode kan alleen met een sterk hopeloos moerloos volk worden uitgevoerd.
Zo krijg je een maximaal aantal mooie moerdoppen. 75  tot 100 moerdoppen is niet ongewoon.

Door nu  twee dagen voordat de doppen rijp zijn de oude koninginnen in de volken te verwijderen is het mogelijk om met weinig werk alle volken te voorzien van een rijpe dop.
Volgens Miss Emma Wilson is het met deze methode mogelijk zeer goede resultaten te krijgen zonder de raat te beschadigen. Een klein aantal moerdoppen zal goed vastgezet moeten worden in de raat. Door de raat op zijn kant te zetten kunnen de moerdoppen, met een miniem risico, met een scherp mes worden uitgesneden.