Lijst neonicotinoïden

Lijst giftige middelen

Insecticiden; om welke stoffen gaat het eigenlijk?

In de diverse artikelen over bijensterfte wordt steeds genoemd de neonicotinoide groep als groep van schadelijke insecticiden voor de honingbij.

Tot deze groep behoren de insecticiden met de volgende chemische namen:

  • Imidacloprid (4 ng is dodelijk voor bijen)
  • Clothianidine (4 ng is dodelijk voor bijen)
  • Thiacloprid (14 µg is dodelijk voor bijen)
  • Thiamethoxam (30 ng is dodelijk voor bijen)
  • Acetamiprid (7 µg is dodelijk voor bijen)

1 ng = miljardste deel van een gram!!!

1µg= 1000 nanogram

Hieronder een lijst met neonicotinoïden bevattende stoffen. Dankzij een wijziging op de website van ctbg (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) werken de links niet meer maar u kunt het middel opzoeken in een lijst op de website van ctbg. Hier gaat u naar de lijst met middelen.

Dit zijn de werkzame stoffen. In de handel zijn deze stoffen te vinden in o.a.:

Imidacloprid bevattend:

Naam middel Toelatings-
nummer
ADMIRE 13146
ADMIRE 11483
Admire N 12945
Admire N pin 11998
ADMIRE O-TEQ 12942
Amigo 11662
Amos Fly Finish 13063
Baythion Mierenmiddel N 12952
Finion Mierenlokdoos 13104
GAUCHO 11455
GAUCHO ROOD 11601
GAUCHO TUINBOUW 12341
Gazon-Insect 12919
HGX korrels tegen mieren 13026
HGX mierenlokdoos 13127
Imex-Imidacloprid 11547
Kohinor 70 WG 12972
LURECTRON Flybait 13160
Maxforce LN 12974
Maxforce LN Mierenlokdoos 13073
Maxforce Quantum 13074
Maxforce White IC 12094
Mieren Stop 13052
MonAmi 13059
MS VB-08 13173
Piron Mierenlokdoos 13055
Piron Mierenlokdoos 13072
Piron mierenmiddel 12979
POKON mieren 12980
Pokon Mieren STOP Lokdoos 13121
POKON Plantstick 12219
Provado Garden 12115
Quick Bayt 12665
Quick Bayt Spray 13116
Roxasect Mierenlokdoos 13124
Roxasect tegen Tuinmieren 13024
Warrant 700 WG 13005

Clothiadine:

Merknaam is Poncho en wordt gebruikt in snijmais.

Thiacloprid

Dit middel is bekend onder de naam Calypso en is toegelaten bij de professionele teelt van vele fruit- en groentegewassen maar ook voor de vaste planten teelt.

In 2008 werd al 8000 kg toegepast!

Thiamethoxam bevattend:

Naam middel Toelatingsnummer

Actara 12679

Cruiser 350 FS 12913

Cruiser 600 FS 12863

Cruiser 70 WS 12852

Sommige van deze middelen zijn voor de particulier verkrijgbaar. Vaak staat er dan een andere populaire naam op als bijvoorbeeld: luizen en witte vlieg.

Acetimiprid:

Merknaam is Gazelle. Toelatingen: teelt van appels en peren, boomkwekerijgewassen, vaste planten en niet grondgebonden teelt van bloemisterijgewassen.

Kortom bij elkaar een hele lijst van bestrijdingsmiddelen die bij vele gewassen worden gebruikt en allen giftig tot zeer giftig zijn voor de bijen.

Advies: gebruik deze middelen niet als particulier en probeer telers ervan te overtuigen ze ook niet te gebruiken.

Als je per se wat wilt gebruiken tegen bijv luizen ga dan over tot biologisch middelen of huismiddelen als bijv. brandnetelsap.

Bron: bijenstichting.wordpress.com

15 comments

Please Login to Comment.